1940 Yılında Çanakkale'de doğdu. 1941 Yılından itibaren İzmir’de yerleşik olarak yaşadı. İlkokul tahsilini İzmir’de, ortaokul tahsilini Talas, Kayseri'de, Lise ve Mühendislik lisans eğitimini İstanbul, Robert Kolej'de (MASTER) Lisansüstü eğitimini Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA., ABD'de tamamladı. Askerlik görevini Ankara, Genel Kurmay Başkanlığı'nda yaptı.

1964 yılı sonundan itibaren 9 yıl İzmir’de, Ege Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Yüksek Okulunda Öğretim Görevliliği ve Serbest Proje Bürosu Sahipliği yaptı, 1973 yılından itibaren Fabrika Müdürlüğü, Şirket Üst Düzey Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile meslek hayatını sürdürdü.
Evli; iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Halen Şirket Üst Yöneticiliği yapmakta, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak hizmet vermektedir. Ders notları "Yapı Yönetimi" başlıklı bir kitap olarak Üniversite tarafından yayınlanmıştır. (2002)

"Dünyada Türk Olmak Zor" adlı inceleme kitabı, İzmir,
Umay Yayınları tarafından yayımlanmıştır. (2007) 


SANATLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI İKİ ALANDA TOPLANMIŞTIR:

1. EDEBİYAT:
Umut Bilge mahlası ile 6 adet şiir kitabı yayınlamıştır.

ONBEŞ YILDAN SESLER
TÜRK'E SUNU
SONBAHAR SAHİLİ
TAŞ OLMAK
YAZMADIĞIM YAZILAR GÜZEL
SÖZ BİR

2. RESİM:
Çocukluğundan beri resimle uğraşmış olup bu konudaki çalışmalarını iki teknikte geliştirmiştir. Mürekkep kullanarak geliştirdiği özgün bir teknikle yaptığı grafik çalışmalar, stilize edilmiş insan figürü ile bir rölyef düzeni içinde düşünsel temalarını kapsamaktadır. Bu teknik ile yaptığı çalışmaları 6 kez sergilemiştir:

a. (1971) Yapı Endüstri Merkezinde Karma Sergi (İZMİR)
b. (1981) Gümüldür - Kermes Açık Hava Sergisi (YZMYR) (KİŞİSEL)
c. (1996) YMO-Teknik Kongre Fuayesinde Karma Sergi
d. (2000) "P" Galerisi (URLA) (KİŞİSEL)
e. (Nisan 2003) İMO BİNASI Fuayesinde Karma Sergi
f. (Mayıs 2003) DEÜ YN?. MÜH. BÖLÜMÜ Başkanlık Fuayesinde Karma Sergi

Yağlı Boya çalışmalarını:
a. YMO-İzmir şubesi Himayesinde 2000 Yılında (YMO-4827) adlı, Kültürpark İZFAŞ Galerisi'nde açtığı kişisel "RETROSPEKTYF" sergide (36 parça);
b. (Temmuz 2003) FOÇA BELEDİYESİ Sosyal Tesislerinde İMO Sanatçı Mühendisler Grubu Karma Sergisinde;
c. (EKYM 2003) Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezinde İMO Sanatçı Mühendisler Grubu Karma Sergisinde;
d. (EKYM 2003) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çetin Emeç Sanat Galerisinde YMO Sanatçı Mühendisler Grubu Karma Sergisinde;
e. (EYLÜL 2006) AOSA-NORM SANAT GALERİSİ'nde SİMGE Grubu Karma Sergisinde,
f. (OCAK 2007) Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde SYMGE Grubu Karma Sergisinde
Sergilemiştir.