İlk ve orta öğrenimini tamamladığı Zile'de 1938 yılında doğdu.
1957 yılında Kayseri Lisesi'ni, 1962'de İnşaat Fakültesi'ni 
bitirdikten sonra askerlik öncesi DSİ'de askerlik sonrası 
1969 yılına kadar Ankara'da Simel Şirketi'nde ve 
Mesara Firması ile Ankara içmesu master planında çalıştı.
1969'dan itibaren, İzmir Rafinerisi inşaatında başladığı 
kontrol amirliğine, rafineri işletmeye geçene kadar devam etti.
1974 yılından itibaren inşaat taahhüt işlerine başladı, 
İzmir civarında; balıkçı barınakları, içmesuyu tesisleri 
gibi resmi taahhüt işlerine 1978'de Aliağa Petrokimya 
Fabrikaları inşaatı altyapı tesisleri yapımı, 
1985'de belediyeler sahil düzenleme işleri eklendi. 
1987'de kurduğu Erk inşaat Firması ile de Nemtaş 
Nemrut Liman işletmelerinde hurda demir tahliye 
işleri ile Aliağa'ya uzun süre için demir atmış oldu. 
Zira Aliağa'daki ilişkileri devam etmektedir.

Yetmişli yıllarda inşaat Mühendisleri Odası ve
Türk-inşa İzmir şubesinde aktif çalışmalarda bulunmuştur. 
Bazı dernek çalışmaları devam etmektedir. 
Ara sıra şiir yazmaktadır.